strom
strom
   
 

vit
 

globe

knihy

Seo servisX

Jak vybrat správná klíčová slova, která vám budou vydělávat?

 

Máte málo zpětnýchodkazů? Neobjevujete se na svá klíčová slova v internetových vyhledávačích na prvních místech? Máte malou návštěvnost? Chcete více návštěvníků? Zajímalo by Vás, proč jste toho ještě nedosáhli? V čem je problém? Problém je, že ještě nepoužíváte

Expert lištu.

active24

mamut

atlas

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

CRACKS.AM SmartSearch
AppsGames

cznic

netcraft

seznam

cybex

google

physlink

intel

telefon

adobe

lety

 

SEO (Search Engine Optimization, optimalizace pro vyhledávače) je metodologie vytváření a upravování webových stránek takovým způsobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích. Cílem pak je získat ve výsledku hledání ve vyhledávačích pro danou webovou stránku vyšší pozici, která odpovídá obsahu a tím četnější a zároveň cílené návštěvníky. (zdroj Wikipedia)

Seo tvoří důležitou součást internetového marketingu. Stejně tak jako PPC ani SEO samotné nespasí Váš web.  SEO faktory (on-line a off line) je nutné citlivě upravovat/budovat, podle nastavení jednotlivých vyhledávačů. Při dosažení určité pozice ve vyhledávači je třeba si uvědomit, že tato pozice není garantována a bez soustavné práce dojde pravděpodobně k jejímu zhoršení během 1-3 měsíců. Toto pravidlo platí i pro hodnoty Page ranku a Sranku.

torrent seo corel porn wiki

krumlov

Fotogalerie Českého Krumlova

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

linux chip nod32 iphone killvir acronis slunecnice
   

TAJEMNÉ VLTAVÍNY

vltavinstohvltavinchlum

nadpis


Historie názvu:

Je tomu už více než dvě stě let, kdy byly moldavity poprvé popsány. První vědecká zpráva o těchto zvláštních kamenech, vyskytujících se pouze na jihu dnešní České republiky, se objevila v roce 1786. Na sympoziu České vědecké společnosti o nich přednášel profesor Pražské univerzity Josef Mayer. Tehdy však ještě neměl tušení, že patří do skupiny tektitů, o nichž bude zmínka později a řadil je mezi chrysolity, s poetickým pojmenováním - chrysolit od Týna (rozuměj Týna nad Vltavou).

Dnes ustálený český název "vltavín" se poprvé objevil v denním tisku v roce 1891, a to v souvislosti s konáním Všeobecné jubilejní výstavy v Praze. Pozornost mnoha návštěvníků přitahovaly zlaté šperky osazené dosud málo známými broušenými zelenými kameny. Od té doby se název vltavín začal pomalu šířit jak v odborných, tak v laických kruzích. Přestože neznáme jméno reportéra, který název poprvé použil, je zřejmé, že jej odvodil od řeky Vltavy, z jejíchž náplavů pocházely první nálezy. Mezinárodně uznávaný název vltavínů MOLDAVITE byl pak odvozen od německého překladu řeky Vltavy - MOLDAU.
 


Tajemný původ

Vznik moldavitů je stále zahalen tajemstvím. Zřejmé však je, že souvisí s dopadem obřího meteoritu na zemský povrch do oblasti střední Evropy, a to zhruba před patnácti milióny lety.
Zkuste si představit obrovský meteorit, který neshoří při průletu atmosférou, nýbrž dopadne pod určitým úhlem a určitou rychlostí (22 km/s) na zemský povrch. Při nárazu se jeho kinetická energie ve zlomku sekundy promění na tepelnou. Meteorit vybuchne a uvolněné teplo dokonale roztaví původní horninu, která je vzniklým tlakem vymrštěna do výšky zhruba 50 kilometrů. Následným ochlazením této taveniny, při jejím letu a dopadu zpět na zemský povrch, pak vzniknou přírodní kameny zvláštních tvarů i barev... Svou nezastupitelnou roli při utváření povrchu i barvy jednotlivých kamenů sehrály tlaky v půdě, pohyby zemských desek i chemické složení hornin, v nichž byly uloženy. A tak se po miliónech let leptání vodou a huminovými kyselinami objevily jamky, rýhy a hedvábný lesk.

Vltavíny se vedle australitů, indočínitů, filipínitů a dalších, řadí do skupiny tzv. tektitů. Zjednodušeně řečeno, tektity jsou přírodní křemičitá skla, která vznikla roztavením horniny při velmi vysokých teplotách a jejím následným ochlazením. Ačkoliv jednotlivé skupiny tektitů mají lecos společného i odlišného, vltavíny mezi všemi jednoznačně vynikají barvou. Zatím co ostatní jsou tmavé až černé, vltavíny se většinou pyšní jiskřivě zelenými odstíny.
 


Hlavní lokality

Jak již bylo řečeno výše, měla Česká republika "štěstí", že po všech miliony let trvajících geologických procesech, zakotvily vltavíny právě na jihu Čech. Namátkou jmenujme Radomilice, Vrábče, Slavče, Koroseky, Chlum a mnoho dalších. Nejunikátnější kameny pocházejí z lokality kolem obce Besednice. Tyto kameny vynikají jedinečnou skulptací. Výjimečnost právě besednických vltavínů je dána i velikostí ložiska, které se odhaduje pouze na 80x500 metrů.


LOKALITA CHLUM

Kategorie 10 - 20 gramů
vltos vltis vltos vltos


LOKALITA BESEDNICE

Kategorie nad 20 gramů
vlt vlt vlt vlt vlt


Kategorie nad 10 - 20 gramů
vlt vlt vlt vlt vlt


NEPRODEJNÉ !
 


Chemické a fyzikální vlastnosti

Moldavit je ve své podstatě přírodní sklo s vysokým obsahem oxidu křemíku, s amorfní sklovitou strukturou a tvrdostí okolo 6,5 stupňů Moshovy stupnice tvrdosti.

Zcela výjimečným znakem moldavitů jsou bubliny okrouhlých tvarů uvnitř hmoty, které díky obsahu vzácných plynů potvrzují již dříve zmíněnou teorii vzniku. Zkoumáním těchto plynných uzavřenin americkou agenturou pro kosmický program NASA bylo zjištěno, že tlak vzácných plynů se pohybuje v rozmezí 30 - 40 mm Hg sloupce, což odpovídá tlaku ve výšce přibližně 20 - 25 km nad zemským povrchem.
 


Využití vltavínů

Nejstarší opracované nálezy moldavitů pocházejí již ze starší doby kamenné, kdy byly nošeny jako amulety především pro jejich přírodní vzhled, barvu i pro jim odedávna přikládané schopnosti pozitivně ovlivňovat stav lidského organismu. Starověcí učenci z Babylónu a Egypta, rovněž tak středověcí astrologové, přiřadili všem zeleným kamenům magickou sílu. Dodnes je víra v jejich schopnosti silná zejména ve východoasijských zemích. Skutečností je, že moldavite energizuje, odstraňuje únavu, bolesti hlavy a více než jiné kameny je vhodným objektem ke koncentračním cvičením a meditacím.

Od doby secese je moldavit uznáván jako šperkový kámen. Důkazem toho jsou čelenky, ozdobné hřebeny, prsteny, náušnice, manžetové knoflíky i vycházkové hole zdobené moldavitem. Zájem neobyčejně vzrostl v 60. letech našeho století, kdy švýcarská vláda věnovala královně Alžbětě II. při příležitosti desátého výročí její korunovace "tiaru", v jejímž středu byl umístěn český moldavit v přírodním stavu, obklopen diamanty a černými perlami.

Moldavit má svůj význam i v alternativní medicíně, jelikož je označován za mimořádně energeticky silný kámen díky svému kosmickému původu.
Pro svou jasně zelenou barvu je často využíván ve východoasijském léčitelství a medicíně. Zelená barva totiž pozitivně ovlivňuje srdeční čakru.
Vědecké výzkumy v posledních letech prokázaly existenci energetické vrstvy (tzv. aury), která se nachází okolo lidského těla a jejíž kvalita vypovídá o zdravotním stavu člověka. Metody moderní vědy dnes umožňují nejen změřit hodnotu této vrstvy, ale dokonce ji i vyfotografovat. V souvislosti s tím lze využít schopnosti člověka přijímat přírodní energii z různých netradičních zdrojů, aniž si to uvědomuje. Moldavit se ukázal jako nejvhodnější energetizer především pro množství kosmické energie, které obsahuje, díky svému výjimečnému původu, nejvíce. Tuto skutečnost stanovili vědci na základě četných porovnávání moldavitu s jinými kameny. Zmíněnou energii lze transformovat do lidského těla a tím ho vitalizovat. Lidský organismus dokáže přebytečnou energii vyzařovat do svého okolí ve formě čisté aury. Energie dodaná z moldavitu, odpovídá kvalitě energie dodávané organismu základní čakrou, jejíž správná činnost je pro lidský život nezbytná.
 


Copyright: (C)2001 Fonsus Group

Čerpáno z moltavite.cz

 

 

 

 

   
 

bhg
   
   
 

lok
   
   
 

mji
   
   
 

vic
   
   
 

moc
   
   
 

pli
   
   
 

vtz
   

 

gog

 

 

TOPlist
strom

strom strom